Dorota Dobrolińska - właścicielka
Firma AUDYTECH powstała w 2011 roku.

  • Doświadczony Kierownik Projektów z praktyką zdobytą na licznych inwestycjach. Posługujący się metodologią prowadzenia projektów w oparciu o PMI.
  • Bogata wiedza z zakresu prowadzenia inwestycji pod kątem nadzoru technicznego i kontrolingu finansowego poparta długoletnią praktyką.
  • Członek izby inżynierów budownictwa nr POM/BO/0291/04BO/0291/04
  • Ważność zaświadczeń i ubezpieczeń odpowiedzialności zawodowej www.piib.org.pl
  • Absolwentka Politechniki Gdańskiej na wydziale budownictwa kierunek mosty oraz na wydziale zarzadzania i marketingu kierunek zarządzanie organizacją
Oferta skierowana jest do:
  • Firm
  • Osób fizycznych
  • Wspólnot mieszkaniowych
Zapraszam do skorzystania z usług.
oferta firmy